FOSİL YAKIT SONRASI DÜNYANIN TASARIM SANCILARI

LİBERAL SOSYALİST
Ekonomist Yazar Memduh Bayraktaroğlu'ndan fıkralar, anekdotlar ve hikayelerle, iktisat, siyaset ve hayat üzerine yorumlar...
www.liberalsosyalist.com
twitter.com/memduhtv
facebook.com/liberalsosyalist
instagram.com/liberalsosyalist

YORUMLAR