Mert YILMAZ

Mert YILMAZ

Mert YILMAZ

Önce ekonomi ama hayata dair her şey

EYVAH EYVAH...

 

EYVAH EYVAH...

 7 gün önce

 

CAM TAVAN NEDİR?

 

CAM TAVAN NEDİR?

 Aylar önce

 

27 NİSAN'DA ANKARA'DAYIZ

 

27 NİSAN'DA ANKARA'DAYIZ

 Aylar önce

 

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

 

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

 Aylar önce

 

SIGARA ZAMMI BAŞLANGIÇ

 

SIGARA ZAMMI BAŞLANGIÇ

 Aylar önce

 

SWAP, CDS ve HAMASET

 

SWAP, CDS ve HAMASET

 Aylar önce

 

DOLAR 23!!!

 

DOLAR 23!!!

 2 aylar önce

 

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

 

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

 2 aylar önce

 

DOLARDA YÜKSELİŞ...

 

DOLARDA YÜKSELİŞ...

 2 aylar önce

 

KÖTÜYÜ ANLATMAK LAZIM

 

KÖTÜYÜ ANLATMAK LAZIM

 2 aylar önce

 

DOLARDA YÜKSELİŞ...

 

DOLARDA YÜKSELİŞ...

 2 aylar önce

 

DOLAR ve BORSADA SON DURUM

 

DOLAR ve BORSADA SON DURUM

 3 aylar önce

 

NOT ARTIRIMI MI GELİYOR?

 

NOT ARTIRIMI MI GELİYOR?

 3 aylar önce

 

Atilla Yeşilada Sohbeti

 

Atilla Yeşilada Sohbeti

 3 aylar önce

 

MARKET TARTIŞMALARI

 

MARKET TARTIŞMALARI

 3 aylar önce

 

2019

 

2019

 4 aylar önce

 

KONUT ALINIR MI?

 

KONUT ALINIR MI?

 5 aylar önce

 

DOLARDA SATIŞ BASKISI

 

DOLARDA SATIŞ BASKISI

 5 aylar önce

 

BORSADA YÖN NE TARAFA?

 

BORSADA YÖN NE TARAFA?

 5 aylar önce

 

DOLARDA NELER OLUYOR?

 

DOLARDA NELER OLUYOR?

 5 aylar önce

 

10 Kasım 2018

 

10 Kasım 2018

 6 aylar önce

 

EYVAH!!! Vergi indirimleri

 

EYVAH!!! Vergi indirimleri

 6 aylar önce

 

YORUMLAR